برپایی موکب جاماندگان اربعین به همت کارکنان ساترا

همزمان با اربعین حسینی، موکب جاماندگان اربعین به همت کارکنان ساترا در خیابان شهید مطهری برپا شد.