گزارش «دموکرات‌ها بر مسند قدرت» منتشر شد

دفتر مطالعات و تنظیم‌گری ساترا در گزارشی با عنوان «دموکرات ها بر مسند قدرت» نگاهی به موضوع تغییر در سیاست‌های کمیسیون ارتباطات فدرال بعد از انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا داشته است.

این گزارش در ۴ بخش بیطرفی شبکه و فرمان آزادی اینترنت، مناقصه طیف، اصلاح بخش، امنیت ملی و نتیجه‌گیری  منتشر شده است.

برای مطالعه این گزارش اینجا کلیک کنید.