پاسخ تخصصی ساترا به اداره کل بازرگانی رسانه ملی

ساترا در پاسخ به درخواست اداره کل بازرگانی رسانه ملی، به علت مدل درآمدی شبه قمار یک شرکت متقاضی پخش تبلیغات بازرگانی، برای انتشار آگهی بازرگانی در صدا و سیما پخش آن را غیرمجاز اعلام کرد.Satra’s specialized response to the General Directorate of Commerce of the National Media

معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا با بررسی مستندات حقوقی ارائه‌شده این شرکت، پروانه صنفی ارائه‌شده را غیرقابل استناد دانست.

بر این اساس در نظر تخصص ساترا آمده است «مطابق قوانین جاری کشور و آیین‌نامه‌های سازمان صدا و سیما این شرکت مجاز به تبلیغ در رسانه ملی و سایر رسانه‌ها نیست.»