هفدهمین شماره نشریه خبری- تحلیلی “کد” منتشر شد

هفدهمین شماره نشریه خبری_تحلیلی کد با انتشار اخبار و تحلیل هایی از صنعت صوت و تصویر فراگیر در دسترس عموم قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی ساترا،“دو روی سکه شبکه های اجتماعی در بحران کرونا”، “رسانه های صوت و تصویری فراگیر، مکمل رسانه ملی” از جمله اخبار و موضوعاتی است که در این شماره انتشار یافته است.