میزبانی، فضا و خدمات ابری

آسیاتک دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و با رعایت استانداردهای مصوب، مطابق فرمت‌ها و شرایط عادی ارائه سرویس هر یک از خدمات مورد درخواست، با شرکت‌های معرفی‌شده از طرف ساترا قرارداد ارائه خدمات منعقد کرده و شرایط ارائه سرویس و تعهدات سرویس‌دهنده و سرویس‌گیرنده نهایی را به صورت تسهیلاتی طبق جدول ذیل به وی ارائه می‌کند.