موافقت‌نامه کلی و نشان تطبیق محتوا

برای دریافت آخرین لیست محتواهای حرفه ای دارای مجوز از ساترا جهت پخش از رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر  روی آیکون کلیک کنید.