معاونت پایش و نظارت محتوا

معاونت پایش و نظارت محتوا با هدف اجرای سیاست‌های محتوایی کمیسیون عالی تنظیم‌گری، رصد، پایش و نظارت بر عملکرد محتوایی ارائه‌دهندگان خدمات صوت و تصویر فراگیر و رده‌بندی و صدور پروانه انتشار محتوا به‌منظور ایجاد اطمینان از دسترسی کاربران به محتوای سالم و پاک تشکیل شده است.