معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار

معاونت تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار با هدف تسهیل‌گری، حمایت از توسعه خدمات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار فعالان ذی‌ربط و تنظیم‌گری تبلیغات تجاری مبتنی بر سیاست‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و نیز تضمین رقابت کامل در بازار با استفاده از ابزارهای مرتبط تشکیل شده است.