معاونت تدوین مقررات و امور حقوقى

معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی با هدف تدوین، تنظیم و ابلاغ مقررات، استانداردها، قراردادها، ضوابط و الزامات نظام تنظیم‌گری و همچنین پیگیری و تضمین اجرای قوانین مرتبط، مقررات و مصوبات سازمان با بهره‌گیری از ابزارهای مرتبط، رسیدگی به شکایات و تخلفات ارائه‌دهندگان خدمات صوت و تصویر فراگیر تشکیل شده است.