«مسابقات برخط» قانونمند می‌شوند

با توجه به اهمیت ساماندهی و شفافیت برگزاری انواع مسابقات برخط و بر اساس قوانین جاری کشور و احکام شرعی مرتبط، ساترا «دستورالعمل مسابقات برخط در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» را تدوین کرد.
این دستورالعمل با هدف ارائه مدل درآمدی مشروع، مشتمل بر شرایط، ضوابط و نحوه فعالیت قانونمند تولیدکننده، ارائه‌کننده و سایر عوامل پخش و حتی تبلیغ مسابقات برخط در رسانه‌های صوت و تصویر تهیه شده است.
دستورالعمل مسابقات برخط در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در ۸ بخش از جمله طراحی و مدیریت سوالات، شرایط اختصاصی فعالیت‌های مالی و جوایز مسابقات برخط تدوین شده است.
گفتنی است منظور از مسابقه برخط در این دستورالعمل هرگونه مسابقه با دسترسی عمومی از طریق رسانه مجاز با اهداف تجاری، تبلیغاتی یا فرهنگی است به نحوی که مشترکان به‌صورت برخط (online) امکان شرکت در آن را داشته باشند.

برای مشاهده دستورالعمل و شرایط اخذ مجوز اینجا کلیک کنید.