الزامات و فوائد دستورالعمل مسابقات برخط

با توجه به اهمیت ساماندهی و شفافیت برگزاری انواع مسابقات برخط و بر اساس قوانین جاری کشور و احکام شرعی مرتبط، ساترا «دستورالعمل مسابقات برخط در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر» را تدوین کرد. الزامات و فوائد دستورالعمل مسابقات برخط 
به گزارش روابط عمومی ساترا، این دستورالعمل با هدف ارائه مدل درآمدی مشروع، مشتمل بر شرایط، ضوابط و نحوه فعالیت قانونمند تولیدکننده، ارائه‌کننده و سایر عوامل پخش و حتی تبلیغ مسابقات برخط در رسانه‌های صوت و تصویر تهیه شده است.
دستورالعمل مسابقات برخط در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در ۸ بخش از جمله “شرایط تقاضای مجوز مسابقات برخط”، “شرایط عمومی مسابقات برخط”، “طراحی و مدیریت سؤالات” ” شرایط اختصاصی فعالیت‌های مالی و جوایز مسابقات برخط” تدوین شده است.

گفتنی است منظور از مسابقه برخط در این دستورالعمل هرگونه مسابقه با دسترسی عمومی از طریق رسانه مجاز با اهداف تجاری، تبلیغاتی یا فرهنگی است به نحوی که مشترکان به‌صورت برخط (online) امکان شرکت در آن را داشته باشند.

Requirements and benefits of online competition instructions

اینفو مسابقات 576x1024 - الزامات و فوائد دستورالعمل مسابقات برخط