شتاب‌دهنده متدیتا

شتاب‌دهنده متدیتا در زمینه جمع‌آوری و تحلیل انواع داده‌های آنلاین و آفلاین، توسعه سیستم‌های هوش تجاری و رصد فضای سایبری فعالیت خود را آغاز کرده است.

اهداف:

  • ∗ کاربرد علوم داده و هوش مصنوعی در سیاست‌گذاری، بیمه و مالی
  • ∗ رصد رسانه‌های اجتماعی
  • ∗ شناسایی و مقابله با انتشار اطلاعات نادرست در رسانه‌های اجتماعی
  • ∗ شناسایی و مقابله با عملیات روانی در رسانه‌های اجتماعی
  • ∗ بازاریابی دیجیتال
  • ∗ طراحی و اجرای پژوهش‌های اجتماعی با استفاده از روش‌های نوین علوم اجتماعی محاسباتی