سومین شورای مشورتی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر برگزار شد

سومین شورای مشورتی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر با حضور رسانه های تولیدکننده محتوا با موضوع بررسی دستورالعمل نحوه صدور موافقت‌نامه کلی انتشار محتوا برگزار شد.
در این جلسه ضمن تشریح بندهای این دستورالعمل، ابهامات و ملاحظات اجرایی مربوطه از سوی رسانه‌های مطرح شد و حول موضوعات مطرح‌شده تبادل نظر صورت گرفت.
براساس دستورالعمل موافقت‌نامه کلی انتشار محتوا، که در کمیسیون تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در تاریخ نهم آذرماه ۱۳۹۹ ‌تصویب شد، محتوای نمایشی رسانه‌ها باید پس از طی فرآیندهایی که در دستورالعمل تشریح شده، در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر منتشر شود.