سه سایت ناقض حقوق مالکیت فکری از سوی ساترا مسدود شدند

در پی وصول شکایتی از سوی یکی از رسانه‌های صوت و تصویر مبنی بر نقض مالکیت فکری و استفاده غیرمجاز از دوبله‌های تولیدشده، معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا اقدام به بررسی ادله و شکایات واصله کرد.

این سایت که ضمن انتشار فیلم و سریال های روز دنیا، با برخی از استودیوهای دوبلاژ همکاری داشته و اقدام به انتشار محتوای فیلم و سریال با دوبله اختصاصی خود می‌کرد، مدعی شد که ۴ سایت، بدون قرارداد و اجازه‌ اقدام به انتشار نسخه بدون سانسور فیلم با دوبله‌های فوق به صورت فروش اشتراک یا رایگان می‌کنند. این رسانه مدعی شده بود که چندین بار از طریق ایمیل به این سایت‌ها در خصوص حذف دوبله‌های اختصاصی تذکر داده شده ولی همکاری از طرف های پرونده صورت نگرفته است.

در این راستا معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا بعد از درخواست مشاوره حقوقی از سوی رسانه شکایت‌کننده، اقدام به بررسی مدارک مربوط به مالکیت کرد. بعد از احراز شدن نقض و تخلف، این معاونت برای حذف محتوای مورد اشاره به ۴سایت متخلف تذکر داد.

یک سایت متخلف با پذیرش تخلف، اقدام به حذف موارد متخلفانه از خروجی خود و اصلاح موارد تخلف کرد.

در ادامه ساترا ۳ رسانه دیگر را به علت استنکاف و ممانعت از حذف محتوا، نقض مالکیت فکری، تخلفات محتوایی و همچنین فعالیت بدون اخذ مجوز برای مسدودسازی به مراجع قضایی معرفی کرد.