سامانه صدور مجوز پخش آنلاین هیئات مذهبی برای رسانه های صوت و تصویر فراگیر

رسانه های صوت و تصویر فراگیر که متقاضی شرکت در طرح خیمه‌های رسانه‌ای هستند با مراجعه به آدرس http://license.satra.ir/rb جهت ثبت‌نام و دریافت مجوز پخش آنلاین در ایام محرم اقدام نمایند.