ساترا در رسانه‌ها

aaa 1 - ساترا در رسانه‌ها

اولین بسته خبری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی 

اخبار ساعت۲۱- شبکه یک – ۷اردیبهشت

aaa 1 - ساترا در رسانه‌ها

دومین بسته خبری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی 

اخبار ساعت۲۱- شبکه یک – ۲۰اردیبهشت

Shargh Newpaper Logo 1 - ساترا در رسانه‌ها

گفتگوی روزنامه شرق با رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی:

وارد قضیه «روبیکا» نشدیم

نمایه ماهنامه پیوست 1 - ساترا در رسانه‌ها

رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در گفتگو با ماهنامه پیوست:

جایگاه ساترا هیچ محل مناقشه‌ای ندارد