ذهن ما می‌تواند دستکاری شود: ترس متخصصین از شکل‌گیری یک ویرانشهر به واسطه تلفن‌های همراه

برای دریافت گزارش اینجا کلیک کنید.