دستورالعمل «نحوه صدور موافقت‌نامه کلی انتشار محتوا در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر»

مقدمه توجیهی

با عنایت به استقبال عموم مخاطبان از محتواهای تولیدی منتشرشده در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر و ضرورت نظارت و سامان‌دهی انتشار محتوا و همچنین تشریح عملکرد «کارگروه موافقت کلی» در راستای نظام‌مند­کردن صدور موافقت‌نامه کلی، «دستورالعمل نحوه صدور موافقت‌نامه کلی انتشار محتوا در رسانه‌‌های صوت و تصویر فراگیر» توسط ساترا به شرح ذیل ابلاغ می‌شود.

بخش اول ـ تعاریف

ماده۱ـ در این دستورالعمل، واژگان و عبارات در معانی مشروح زیر به کار می‌‌رود:

۱ـ۱ـ ساترا: سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی

۱ـ۲ـ رسانه: دارنده مجوز فعالیت رسانه صوت و تصویر فراگیر از ساترا

۱ـ۳ـ متقاضی: رسانه‌‌ای که درخواست انتشار برنامه و دریافت موافقت‌نامه کلی را نزد ساترا ثبت کرده است.

۱ـ۴ـ برنامه: محتوای صوتی و تصویری که عرفاً بدون عملیات کارگردانی‌شده، نمی‌‌تواند تولید شود؛ از قبیل سریال، برنامه ترکیبی، برنامه گفتگومحور، مستند مسابقه (نمایش واقعیت)، اجرای روی صحنه و مسابقه

۱ـ۵ـ کارگروه موافقت کلی: کارگروهی است متشکل از اعضای مندرج در ماده ۶ که وظیفه بررسی درخواست متقاضی و صدور موافقت‌نامه کلی جهت ارجاع به کارگزاری را بر عهده دارد.

۱ـ۶ـ موافقت‌نامه کلی: اجازه‌‌ای که توسط ساترا صادر می‌‌شود و به ‌موجب آن متقاضی برای دریافت گواهی تطبیق محتوا، مجاز به مراجعه نزد کارگزاری است.

۱ـ۷ـ کارگزاری موقت: شخص حقوقی است که به تشخیص ساترا تا اطلاع ثانوی و تشکیل کارگزاری قطعی، وظیفه‌ صدور گواهی تطبیق محتوا را دارد.

۱ـ۸ـ گواهی تطبیق محتوا: این گواهی­ از سوی کارگزاری به منظور تأیید برنامه صادر می‌شود، به‌‌معنای مغایرت نداشتن آن محتوا با قوانین کشور و مقررات ابلاغی از سوی ساتراست.

۱ـ۹ـ سامانه جامع صدور مجوز: سامانه‌‌ای که امکان ثبت آثار، پیگیری، اعلام فرآیند و در صورت نیاز، تعامل جهت پاسخگویی برخط را فراهم می‌‌کند.

بخش دوم ـ کلیات

ماده۲ـ متقاضی جهت انتشار برنامه در رسانه‌‌های صوت و تصویر فراگیر، ملزم به دریافت موافقت‌نامه کلی از ساترا طی فرآیندهای مقرر در این دستورالعمل است.

ماده۳ـ متقاضی انتشار سریال ایرانی هنگام تقاضای موافقت‌نامه کلی، ملزم به تسلیم فیلم‌نامه و مجوزهای دریافتی تولید است.

ماده۴ـ متقاضی برنامه هنگام تقاضای موافقت‌نامه کلی، ملزم به تسلیم طرح برنامه است.

ماده۵ ـ دارنده موافقت‌نامه کلی برای ادامه فرآیندهای انتشارِ برنامه باید به کارگزاری موقت معین‌شده در موافقت‌نامه کلی مراجعه و گواهی تطبیق محتوا را دریافت کند.

بخش سوم ـ کارگروه موافقت کلی

ماده۶ـ وظایف و اختیارات کارگروه موافقت کلی عبارت‌اند از:

الف ـ ابلاغ دستورالعمل‌‌های اجرایی و کاربرگ‌‌های مربوط به درخواست موافقت‌نامه کلی

ب ـ بررسی اطلاعات اظهارشده‌ متقاضی در کاربرگ موضوع بند «الف»

پ ـ اعلام ملاحظات مربوط به انتشار محتوا

ت ـ اعلام نتیجه‌ بررسی درخواست متقاضی طی ۱۵ روز پس از ثبت

تبصره ـ درصورتی که بررسی‌‌ درخواست متقاضی منتج به موافقت­نامه کلی کارگروه نشود، حسب درخواست متقاضی، دلایل به ایشان اعلام خواهد شد.

ث ـ صدور موافقت‌نامه کلی

ج ـ رسیدگی به اعتراض نسبت به عدم صدور گواهی تطبیق محتوا و تصمیم‌های کارگزاری

ماده۷ ـ اعضای کارگروه موافقت کلی، متشکل از خبرگان و صاحب‌نظران دارای سابقه فعالیت در عرصه تولید، انتشار یا تنظیم‌گری رسانه هستند که عبارت‌اند از:

الف ـ رئیس ساترا یا نماینده تام‌الاختیار وی (رئیس کارگروه موافقت کلی)

ب ـ معاون پایش و نظارت ساترا (دبیر جلسه)

پ ـ معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا یا نماینده تام‌الاختیار وی

ت ـ چهار کارشناس دارای تجربه در حوزه تولید و انتشار محتوا به انتخاب رئیس ساترا

ماده۸ ـ جلسات کارگروه موافقت کلی در صورت وجود تقاضا در اسرع وقت و حداقل هر دو هفته یک‌بار به دعوت دبیر کارگروه تشکیل می‌‌شود.

تبصره ـ جلسات کارگروه با حضور حداقل ۵ عضو به رسمیت می‌‌رسد که حضور یکی از اعضای بند «الف» یا «ب» الزامی است و در صورت نظر موافق اکثریت مطلق اعضا، موافقت‌نامه کلی صادر می‌شود.

ماده۹ ـ اعلام نظر کارگروه موافقت کلی مبنی بر صدور یا عدم صدور موافقت‌نامه کلی، حداکثر ۱۵ روز از تاریخ ثبتِ تقاضا توسط ساترا از طریق سامانه جامع صدور مجوز انجام می‌‌شود.

بخش چهارم ـ الزامات حاکم بر صدور موافقت‌نامه کلی

ماده۱۰ ـ براساس تشخیص کارگروه موافقت کلی، پیامِ محتوا نباید به شکل فاحش ناقض قوانین و مقررات لازم‌الاجرا باشد.

ماده۱۱ ـ کلیه اجزای تشکیل‌دهنده برنامه از قبیل ایده، موضوع و نمانام نباید ناقض حقوق مالکیت فکری سایرین باشد.

ماده۱۲ـ متقاضی موظف است قراردادهای سرمایه­گذاری و تهیه محتوا را که منابع آن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تأمین شده است، در زمان ثبت درخواست موافقت کلی اثر به ساترا تحویل دهد.

تبصره ـ استفاده از هر نوع سرمایه‌گذار خارجی در هر مرحله از تولید و انتشار برنامه ممنوع است.

ماده۱۳ـ  مدل کسب درآمدِ محتوا، نباید مبتنی بر مدل‌‌های کسب درآمد نامشروع و خلاف قانون باشد.

ماده۱۴ ـ  اعمالی که موجب اخلال در رقابت می‌‌شود از جمله رویه‌‌های ضدرقابتی در هزینه تولید، تعرفه پرداختی به عوامل و تعرفه‌گذاری ممنوع است.

تبصره ـ احراز ضدرقابتی بودن رویه‌‌ها توسط کارگروه موافقت کلی به انجام می‌رسد.

ماده۱۵ ـ تبلیغات برای برنامه و تبلیغات درون برنامه، نباید ناقض قوانین و مقررات باشد.

ماده۱۶ ـ تبلیغات برنامه، پیش از اخذ موافقت­نامه کلی ممنوع است.

ماده۱۷ـ هر نوع تبلیغات غیرمجاز، نادرست، ناقص یا خلاف واقع ممنوع است و تبلیغات نباید موجب گمراهی مخاطب یا تحت تأثیر قرار دادن قضاوت یا به اشتباه انداختن وی شود.

ماده۱۸ ـ فعالیت عوامل اصلی برنامه (تهیه‌کننده، کارگردان، مجری و…) که ممنوعیت فعالیتشان توسط نهادهای ذی‌صلاح نزد ساترا وصول شده باشد، مجاز نیست.

بخش پنجم ـ سایر موارد

ماده۱۹ـ مسئولیت رسیدگی به شکایات از کارگروه موافقت‌ کلی برعهده هیئت رسیدگی به شکایات و تخلفات ساتراست.

ماده۲۰ ـ در صورت عدم صدور موافقت‌نامه کلی، متقاضی می‌تواند پس از اعمال اصلاحات اعلامی کارگروه موافقت کلی، مجدد درخواست خود را ثبت کند.

ماده۲۱ـ موافقت‌نامه کلی صرفاً برای رسانه یا رسانه‌‌های تصریح‌شده در آن بوده و قابل تسری به سایر رسانه‌‌ها نیست.

ماده۲۲ ـ ساترا بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت کرده و با متخلفان، وفق مقررات ابلاغی خود از طریق هیئت رسیدگی به شکایات و تخلفات برخورد خواهد کرد.

دستورالعمل فوق، مشتمل بر ۲۲ ماده، در سومین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر روز یکشنبه مورخ نهم آذرماه ۱۳۹۹ ‌تصویب شد و متقاضی انتشار سریال (اعم از انیمیشن و سریال کوتاه) و گفتگوی نمایشی از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۹، مستند مسابقه از تاریخ ۱/۴/۱۴۰۰ و برنامه‌ ترکیبی، اجرای روی صحنه و مسابقه از تاریخ ۱/۶/۱۴۰۰ ملزم به طی مراحل موافقت کلی و اجرای این دستورالعمل است.

برای دریافت فایل این دستورالعمل اینجا کلیک کنید.