دستورالعمل انتشار برنامه‌‌های ترکیبی

مقدمه

ساترا با توجه به جذابیت و اهمیت برنامه‌‌های ترکیبی در سبد مصرف رسانه‌ای مردم، به منظور تسهیل‌گری در امر فعالان این حوزه «دستورالعمل حاکم بر انتشار برنامه‌‌های ترکیبی از رسانه‌‌های صوت و تصویر فراگیر» را به شرح ذیل ابلاغ می‌‌کند:

بخش اول-تعاریف:
۱-در این دستورالعمل، واژگان و عبارات در معانی مشروح زیر به کار می‌‌رود:
۱-۱-رسانه: دارنده مجوز فعالیت رسانه صوت و تصویر فراگیر معتبر از ساترا.
۱-۲-برنامه ترکیبی: برنامه‌‌‌ای است مشتمل بر بخش‌‌های مختلف از قبیل گفتگو با مهمان، میان برنامه و اجرای موسیقی که با حضور مجری اجرا شده و به صورت غیرزنده پخش می‌‌شود.
۱-۳-پخش ویژه: پخش برنامه‌‌ ترکیبی با فاصله زمانی حداقل سی دقیقه از تولید را پخش ویژه می‌‌گویند.
۱-۴-ناظر کیفی: شخص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت، که با هدف بهینه سازی فرایندهای تولید و انتشار و انطباق عملکرد رسانه با مقررات، فعالیت می‌‌کند و تولید کننده یا رسانه از ظرفیت آن به عنوان معین استفاده می‌‌کند.
۱-۵-تبلیغات نامحسوس: گنجاندن نمایش محصول، خدمت یا علامت تجاری به صورت غیر واضح در محتوای ارتباطات تجاری به نحوی که در ازای دریافت پول یا عوض مشابه باشد.

بخش دوم-شرایط عمومی:
۲-رسانه متقاضی پخش برنامه‌‌ ترکیبی، می‌‌بایست درخواست خود را همراه با برنامه تولید شده، به منظور بررسی و اعلام نظر برای ساترا ارسال کند.
۳-برنامه ترکیبی باید به صورت غیر زنده و ویدئو درخواستی ارائه شود.
۴-هر برنامه ترکیبی باید گروه مخاطب مشخصی داشته باشد.
۵-رده بندی سنی هر برنامه ترکیبی باید پیش از شروع پخش برنامه به نحو موثری به اطلاع مخاطب رسانده شود.

بخش سوم- تبلیغات:
۶-تبلیغات برنامه ترکیبی باید متناسب با مخاطب آن برنامه باشد.
۷-هر نوع تبلیغات، در برنامه ترکیبی یا برای معرفی برنامه ترکیبی که اطلاعات نادرست، ناقص یا خلاف واقع را به مخاطب ارائه کند و موجب گمراهی مخاطب یا تحت تأثیر قرار دادن قضاوت او یا به اشتباه انداختن وی شود، ممنوع است.
۸-در صورت وجود «تبلیغات نامحسوس» در برنامه ترکیبی، باید مشخصات خدمت یا محصول در ابتدا یا انتهای برنامه به عنوان پرداخت کننده وجه نمایش داده شود.

بخش چهارم- شرایط اختصاصی پخش ویژه:
۹-رسانه متقاضی پخش ویژه، می‌‌بایست درخواست خود را همراه با جدول پخش برنامه (مشتمل بر مشخصات برنامه نظیر مجری، میهمانان، عوامل، زمان و موقعیت مکانی تولید و پخش و رسانه‌های مجاز طرف قرارداد برای پخش برنامه)، حداقل یک هفته پیش از تولید برنامه به منظور بررسی و اعلام نظر برای ساترا ارسال کند.
۱۰-حضور ناظر کیفی واجد شرایط و معتبر از نظر ساترا در محل تولید برنامه الزامی است و رسانه متقاضی پخش ویژه باید نسبت به انتخاب ناظر کیفی از میان اشخاص واجد شرایط ساترا و ایجاد ارتباط موثر با وی در طول مدت تولید و انتشار برنامه، اقدام کند.
۱۱-رسانه در زمان تاخیر حداقل سی دقیقه‌‌ای پیش از پخش، ملزم به اعمال اصلاحات مورد نظر ناظر کیفی است و تایید نهایی ناظر کیفی توسط رسانه باید پیش از پخش اخذ شود.

بخش پنجم-سایر موارد:
۱۲-رسانه موظف است وفق نظر ساترا نسبت به تغییرات جدول پخش عمل نماید.
۱۳-مسئولیت کنترل و اعمال قوانین جاری کشور و مقررات ساترا و نیز مسئولیت محتوایی، فنی و اجرایی و رعایت مصادیق و ضوابط این دستورالعمل برعهده رسانه است.
۱۴-مسئولیت دریافت گواهی یا تأییدیه پیشین از سایر مراجع صلاحیت‌دار برای انتشار برنامه ترکیبی و پخش ویژه بر عهده رسانه است.
۱۵-نحوه فعالیت ناظر کیفی از جانب ساترا مشخص می‌‌شود و رسانه موظف است بر اساس مقررات ساترا عمل کند.
۱۶-ساترا بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت کرده و با متخلفان برخورد خواهد کرد.
۱۷-مدت اعتبار این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ تا ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ شمسی بوده و تمدید آن نیازمند ابلاغ جدید از سوی ساترا است.

برای دریافت فایل دستورالعمل اینجا کلیک کنید.