درباره مستند پیرغلامان

مجموعه مستند پیرغلامان به کارگردانی امیر تاجیک با موضوع معرفی پیرغلامان حسینی در پلتفرم هیئت آنلاین و با مشارکت خانه مداحان کشور تولید شده است.

هر قسمت از این مجموعه به زندگی یکی از پیرغلامان حسینی در قالب مستند می پردازد. سید احمد بنی هاشم تهیه کنندگی این مجموعه را بر عهده دارد.