خدمات تست کاربری و امنیت

آزمایشگاه خدمات تست برنامه کاربردی از فروردین ماه سال ۱۳۹۶ و در راستای افزایش چشمگیر برنامه‌های کاربردی تلفن همراه در کشور و لزوم استانداردسازی، رشد و ارتقای کیفی تاسیس شد و جهت تکمیل این آزمایشگاه، ضمن تحلیل بازار موجود و مشتریان بالقوه، روال‌های مشابه در دنیا و استانداردهای موجود بررسی شده است، سپس بر اساس استانداردهای جهانی و نیازمندی‌های داخلی سناریوها و موارد تستی شناسایی و طراحی شده است.

با توجه به طیف وسیع خدمات ارائه‌شده با استفاده از برنامه‌های کاربردی تلفن همراه و به تبع آن افزایش اطلاعات ردوبدل‌شده در این بستر، حساسیت نگهداری درست و انتقال امن این اطلاعات بیش از پیش بالا می‌رود. از طرف دیگر یک تجربه کاربری خوشایند می‌تواند کاربر را به استفاده مستمر از برنامه تشویق کند و با توجه به تنوع زیاد دستگاه‌های مورد استفاده توسط کاربران، فراهم کردن این تجربه اولیه برای توسعه‌دهندگان چالش‌هایی به همراه دارد.

خدمت اصلی ارائه‌شده توسط آزمایشگاه تست برنامه کاربردی، بررسی برنامه‌های توسعه‌یافته بر اساس پارامترها، سناریوها و روال تستی مشخص و مطابق با استانداردهای جهانی است، به این صورت که در قالب تست‌های مشخص، عملکرد و سطح امنیت برنامه‌های کاربردی تست شده و صحت آنها برای اطمینان خاطر کاربر در حوزه‌های تعیین‌‎شده تضمین می‌شود. همچنین بسته‌های مشاوره تخصصی، با توجه به معیارهایی که برای عملکرد برنامه‌ها در حوزه ارائه خدمات، جایگاه و حساسیتی که استفاده از آنها دارد نیز وجود دارد.

ارسال فرم ثبت نام

  • انواع فایل های مجاز : apk.