ریاست سازمان

دکتر سید محمدصادق امامیان 

                                                                                         

سوابق علمی و اجرایی:

•دکترای سیاستگذاری عمومی از دانشگاه ادینبورگ انگلستان

•مدیریت اندیشکده حکمرانی در پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف 

•عضو بنیاد ملی نخبگان کشور

مأموریت‌های محوله:

•توسعه و پایداری صنعت صوت و تصویر فراگیر ملی با حمایت از کارآفرینان و فعالان تولید محتوای بومی

•استانداردسازی خدمات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی

هدایت و نظارت بر تولید و انتشار محتوا و خدمات مبتنی بر اخلاق رسانه‌ای و فرهنگ اسلامی‌ ایرانی

•صدور مجوز به ارائه‌کنندگان خدمات در این عرصه، تهیه و تنظیم نظام‌نامه‌ها،روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌های کاربردی و ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر در راستای حمایت از خدمات‌دهندگان و تامین حقوق کاربران

حمایت و تحرک‌‌بخشی به حوزه تولید محتوا و خدمات و ایجاد نشاط اجتماعی برای افزایش سهم مصرف محتوای صوت و تصویر فراگیر از ترافیک داخلی و در نتیجه کاهش مصرف ترافیک بین‌المللی و محتوای غیربومی

•زمینه‌سازی ارتقای کسب و کار و اشتغال‌زایی در این حوزه

افزایش مراجعه کاربران بین‌المللی و همچنین استفاده هر چه بیشتر کاربران ایرانی از برترین محتواهای جهان

•تهیه دستورالعمل نظارت بر محتوا براساس ضوابط و استانداردهای پخش صوت و تصویر در سازمان صداوسیما

زمینه‌سازی و تسهیل‌گری برای فعالان حوزه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر