جشنواره کاوشگران رسانه

معرفی جشنواره

با توسعه‌ شبکه اینترنت و تلفن‌های هوشمند دسترسی افراد به اطلاعات، صفحات وب سهولت بیشتری پیدا کرده است. همین‌طور محتواهای تولیدی نیز به طور روزافزون افزایش پیدا کرده است و داده‌های نامطمئن و جعلی بسیاری نیز تولید و منتشر می‌شود.
محتوای جعلی در فضای مجازی موجب از بین رفتن اعتماد عمومی، آسیب‌های سلامت روانی بر مخاطبین و تخلفات گسترده در فضای عمومی می‌شود و امروزه در تمام جوامع پیشرفته آموزش‌های لازم در مواجهه با این محتواها به مخاطبین عرضه می‌شود تا از آسیب‌های ناشی از آن بکاهد.
تشخیص این داده‌ها و آموزش به نوجوانان برای تشخیص داده‌ها از منابع مطمئن ضرورت دارد. به‌همین منظور معاونت کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا با هدف افزایش سواد رسانه‌ای در بین دانش‌آموزان، جشنواره دانش آموزی کاوشگران رسانه را برگزار می‌کند.

اهداف جشنواره

۱- آموزش کشف پاسخ در منابع عمومی
۲- آموزش کشف حقیقت و تشخیص خبر درست
۳- آموزش دسترسی هوشمندانه به اطلاعات
۴- افزایش آگاهی پیرامون سواد رسانه‌ای
۵- آگاهی بخشی و افزایش سواد رسانه‌ای دانش آموزان در مواجهه با محتوای صوت و تصویر جعلی در فضای مجازی
۶- ایجاد شبکه تنظیم گران جوان با بهره‌گیری از خروجی جشنواره
۷- درگیرکردن و حساس نمودن خانواده‌ها در کنترل فضای مجازی
۸- کاهش آسیب‌های ناشی از محتوای جعلی در فضای مجازی