تسهیلات ساترا

تسهیلات فعال

رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر می‌توانند از تسهیلات فعلی ساترا، که هم‌اکنون قابل ارائه است، استفاده کنند.

taeediye 300x214 - تسهیلات ساترا
pishkharid 300x214 - تسهیلات ساترا
mizbani 300x214 - تسهیلات ساترا
mojavez 300x214 - تسهیلات ساترا
khadamat test 300x214 - تسهیلات ساترا
boors 300x215 - تسهیلات ساترا

سایر تسهیلات قابل درخواست آتی

شرکت‌ها و رسانه‌های زنجیره ارزش صوت و تصویر فراگیر که مایل به دریافت یا ارائه تسهیلات زیر هستند، درخواست خود را در صفحه تسهیلات مورد نظر ثبت کنند.

15 300x216 - تسهیلات ساترا
12 300x213 - تسهیلات ساترا
13 300x214 - تسهیلات ساترا