تسهیلات ساترا

تسهیلات فعال

رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر می‌توانند از تسهیلات فعلی ساترا، که هم‌اکنون قابل ارائه است، استفاده کنند.

سایر تسهیلات قابل درخواست آتی

شرکت‌ها و رسانه‌های زنجیره ارزش صوت و تصویر فراگیر که مایل به دریافت یا ارائه تسهیلات زیر هستند، درخواست خود را در صفحه تسهیلات مورد نظر ثبت کنند.