تذکر به ۷ رسانه متخلف در کمیته رسیدگی به تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر

کمیته رسیدگی به تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر تشکیل جلسه داد. در این جلسه به تخلفات ۷ رسانه پرمخاطب رسیدگی شد که بر این اساس، ۶ رسانه تذکر جدی دریافت کردند و یک رسانه به مقام قضایی ارجاع شد.

سیدمرتضی مومنی دبیر کمیته رسیدگی به تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در گفتگو با روابط عمومی ساترا از برگزاری کمیته رسیدگی به تخلفات در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۹خبر داد.

وی در این خصوص گفت: به درخواست معاونت پایش و نظارت ساترا مبنی بر انتشار محتوای متخلفانه در ۷ رسانه، کمیته رسیدگی به تخلفات، با حضور تمامی اعضای کمیته تشکیل شد. در این جلسه پیرامون ۵ رسانه با توجه به همکاری آن رسانه‌ها با معاونت پایش و نظارت، با درنظر گرفتن جهات مخففه تصمیم به صدور تذکر کتبی با اصلاح زیرساخت‌های پیشگیری از بروز تخلف صادر شد.همچنین یک رسانه دیگر به حضور جهت ارائه توضیحات ملزم شد.

دبیر کمیته رسیدگی به تخلفات تاکید کرد: درخصوص یکی از رسانه‌های مطرح‌شده در جلسه به علت نقض مکرر تعهدات قبلی، تکرار تخلفات، تعلل و عدم حذف محتوای متخلفانه، ضعف در شناسایی محتوای متخلفانه، تعلل در اخذ مجوز از ساترا، به منظور برخورد با رسانه متخلف موضوع به مقام قضایی ارجاع خواهد شد.

دبیر کمیته رسیدگی به تخلفات اذعان کرد: بی توجهی به تصمیمات کمیته و استنکاف از انجام آن و همچنین تعدد و تکرار تخلف سبب تشدید تنبیهات متخذه خواهد شد.

با توجه به تصمیم کمیته نام رسانه های فوق منتشر نمی شود.