اداره کل توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی

اداره کل توسعه شبکه تنظیم‌گران اجتماعی در راستای اهداف معاونت با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد با جمع‌‎آوری مشکلات و نارسایی‌‎ها به ارائه پیشنهادها جهت تدوین مقررات می‌پردازد.

همچنین این اداره کل با ایجاد ارتباطات اجتماعی، تعامل با اقشار، گروه‌ها و ایجاد شبکه ناظران مردمی و سمن‌ها در جهت احقاق حقوق عامه و منافع اجتماعی کاربران تنظیم‌گری اجتماعی گام برمی‌دارد.

این اداره کل با حمایت و توسعه شبکه‌های پایش و نظارت مردمی موظف است ضمن آموزش سواد رسانه‌ای، نظرات عموم مردم را درباره مصادیق صوت‌وتصویر فراگیر در رسانه‌ها به مراجع ذی‌صلاح  منتقل کند به همین منظور سامانه پایش نظرات مردمی، ساپرا، را ایجاد کرده است.