اداره کل صدور مجوز و امور رسانه ها

اداره کل صدور مجوز و امور رسانه‌ها با هدف اعطای مجوز، ساماندهی، توانمندسازی، ارزیابی و رتبه‌بندی ارائه‌دهندگان واجد شرایط خدمات و محتوای رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و توسعه نظام خودتنظیم‌گری تشکیل شده است.