احقاق حقوق شرکت ارائه‌دهنده خدمات دوبله در واحد مشاوره و معاضدت حقوقی ساترا

پرونده شکایت یک شرکت ارائه‌دهنده خدمات دوبله با درخواست مشاوره از واحد مشاوره و معاضدت حقوقی ساترا رسیدگی و تعیین تکلیف و احقاق حق شد. در این پرونده یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات دوبله که سریال «قطار برف‌کوب» را برای یکی از سایت های دانلود فیلم دوبله کرده بود، با مراجعه به ساترا از مدیر سایتی که فیلم مذکور درآن منتشر شده به دلیل پرداخت  نشدن حق‌الزحمه توافق‌شده شکایت کرد.

طبق اظهارات شاکی، مدیر سایت از اساس منکر انتشار اثر این گروه شده و مدعی بود اثر روی سایت متعلق به گروه دیگری است.

پس از ارائه مستندات و دلایل از سوی شرکت ارائه‌دهنده خدمات دوبله، معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا ادله ارائه‌شده را بررسی و دفاعیات طرف مقابل پرونده را استماع کرد.

معاونت حقوقی ساترا مستند به گزارش کارشناسی و فوریت موضوع پیش از تشکیل جلسه کمیته رسیدگی به تخلفات و پیش از دستور به حذف اثر، در خصوص عواقب انجام نشدن تعهد توضیحاتی را به رسانه متخلف ارائه کرد.

در نهایت، رسانه متخلف با پذیرش تخلف، متعهد شد بدهی خود را به اضافه هزینه‌های مقدماتی دادرسی پرداخت کند.