تیر
۱۶
۱۳۹۸

کارگاه آموزشی تیم‌های شرکت‌کننده روز چهارشنبه مورخ 12 تیرماه 1398 با حضور جمع كثيرى از متقاضیان، در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
کارگاه آموزشی تیم‌های شرکت‌کننده در اولین دوره مسابقات تدوین و تنظیم مقررات فضای مجازی برگزار شد
با توجه به برگزاری اولین دوره مسابقات تدوین و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازى، کارگاه آموزشی تیم‌های ثبت نام شده در مسابقات مطابق زمان‌بندی مقرر و با حضور جمع کثیری از اعضای تیم‌های متقاضی شرکت در مسابقه، روز چهارشنبه مورخ 12 تیرماه 1398 از ساعت 17 الی 19:30 در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد. در این کارگاه آقایان وحید فرهمند (معاون تدوین مقررات و امور حقوقی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضاى مجازى)، باقر انصاری (دبیر علمی مسابقات و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) و محمدباقر اصغری آقامشهدی (دبیر اجرایی مسابقات و استاد مدعو دانشگاه شهید بهشتی)، ضمن ارائه توضیحاتی راجع به مسابقات و پاسخ به سوالات تیم‌های متقاضی شرکت در مسابقه، در خصوص نحوه تدوین و نگارش مقررات، ضوابط ارزیابی مقررات و نیز سرفصل‌های مقرر برای تدوین مقررات توضیحاتی ارائه کردند.
ضرورت دارد متقاضیان شرکت کنندگان در این مسابقه، در اسرع وقت و با توجه به توضیحات ارائه شده در کارگاه آموزشی، نسبت به تعیین و ثبت اعضای تیم در سامانه satra.ir اقدام نمایند.