خرداد
۱۳
۱۳۹۸

پاسخگویی شفاف به دهها سوال کارشناسان درمورد "مقررات مسابقات برخط"
معاون حقوقی و تدوین مقررات سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر اعلام کرد: دهها سوال و نقد کارشناسان و شرکتها و فعالان حوزه مسابقات برخط و خدمات ارزش افزوده درمورد مقرراتی که ماه گذشته منتشر کردیم واصل شده که به همراه پاسخهای شفاف آن در وبسایت سازمان به آدرس https://avra.ir/faq قرار دادیم.

باتوجه به استقبال انجام شده و اهمیت این موضوع و گردش مالی زیادی که در صنعت وجود دارد، دوره نظرخواهی عمومی این مقررات تا پایان خردادماه تمدید شده است و شرکتها و فعالان تا این تاریخ فرصت اعلام نظرات ارزشمند خود را دارند و قابل تمدید نخواهد بود. http://petition.satra.ir/

برای مطالعه و اعلام نظر، به آدرس "سامانه نظرسنجی" بروید.