فروردین
۱۹
۱۳۹۸

دکترسید محمد صادق امامیان رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی گفت: این سازمان بدون همگرایی پیش نمی‌رود. در یک سال گذشته در دانشگاه ها حضور داشته و مشاوره های خوبی گرفتیم.
حوزه تنظیم صوت و تصویر فراگیر رو به رشد و توسعه است

دکتر سیدمحمد صادق امامیان رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی گفت: این سازمان بدون همگرایی پیش نمی‌رود. در یک سال گذشته در دانشگاه ها حضور داشته و مشاوره های خوبی گرفتیم. این یک سال فرصتی بود تا متوجه شویم که حوزه تنظیم صوت و تصویر فراگیر حوزه رو به رشد و توسعه است. با حمایت دکتر علی عسکری جلساتی با مجامع بین المللی برگزار کردیم و متوجه شدیم بحث محتوا مسئله جدی است.

وی ادامه داد: دنیای امروز از تعارفات گذشته است. زمانی همه ادعای آزادی بیان می‌کردند، اما اکنون مسئله اصلی دنیا این است که چگونه فضای مجازی زندگی روزمره مردم را مختل کرده است. حداقل اتفاقاتی که امروز در فرانسه شاهد آن هستیم، ناشی از پدیده‌ای جدید به نام اخبار دروغ در فضای مجازی دارد. فضای مجازی زندگی روزمره مردم را دچار مشکل کرده و بدون تنظیم محتوا این وضع قابل حل نیست. ما نیازمند همراهی مسئولان، فعالان فضای مجازی، ناظران و فعالان اجتماعی در حوزه‌های تخصصی هستیم.