آبان
۲۱
۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر؛ مهندس سياهكلي در اين نشست با بيان لزوم كسب مهارت در فضاي مجازي گفت: حوزه تنظيم‌گري نبايد در هيچ نظامي متغير باشد و دستخوش تغييرات دولتي شود.
تبيين نظام تنظيم‌گري صوت و تصوير فراگير با نگاهي به تجربيات جهاني

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر؛ مهندس سياهكلي در اين نشست با بيان لزوم كسب مهارت در فضاي مجازي گفت: حوزه تنظيم‌گري نبايد در هيچ نظامي متغير باشد و دستخوش تغييرات دولتي شود. وي از اراده اين سازمان براي تنظيم مقررات با مشاركت فعالان اين عرصه سخن گفت و افزود: اگر قوانين بر اساس سه اصل منافع ملي، منافع عمومي و امنيت ملي تنظيم شود براي فعالان این عرصه مفيد خواهد بود. وي تأكيد كرد: بايد بياموزيم كه بر اساس قواعد كار كنيم تا همه از محتواهاي سالم بهره ببيرند. رئيس سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير از ايجاد سامانه پایش مردمي براي برای رسانه هایی که از این سازمان مجوز فعالیت گرفته اند سخن گفت وافزود: اين سامانه در اختيار مديران رسانه قرار مي‌گيرد تا از ديدگاه‌هاي مردم در زمينه خدماتي كه ارائه مي‌دهند آگاه شوند. وي از شروع دوره‌هاي آموزشي اين سازمان در دانشگاه صداوسيما از 25 مهر خبرداد و از فعالان حاضر در نشست خواست تا اگر دانش و مهارت قابل ارائه‌اي دارند در كارگاه هاي آموزشي كه با همكاري سازمان تنظيم مقررات برگزار مي‌شود دراختيار همكاران رسانه اي خود و مسئولان اين سازمان قرار دهند.

 

‌دكتر امامي رئيس دانشكده مطالعات حاكميت و سياستگذاري دانشگاه صنعتي شريف و از پژوهشگران حوزه تنظيم گري در فضاي مجازي در اين نشست از كليات مبحث تنظيم‌گري سخن گفت و با تبيين سياستگذاري‌ها و ارائه تحقيقي در زمينه فعاليت‌هاي دو نهاد تنظيم‌گر انگليسي به بيان تاريخچه تنظيم مقررات و مزاياي تنظيم‌گري براي جوامع پرداخت.

 

وي همچنين از روند تحولات تنظيم‌گري سخن گفت و افزود: تنظيم‌گري واسطه بين دولت و بخش‌هاي خصوصي است و هم براي دولت فوايدي از قبيل اجرايي‌سازي سياستها بدون ضربه خوردن به منافع عمومي، كمك به كوچك‌سازي دولت و ضمانت منفعت عمومي دارد، هم براي فعالان اين عرصه كه هم موجب رفع تعارضات ، هم تضمين كيفيت و قيمت و هم ايجاد محيط رقابتي مي‌شود.