IMG 9857 600x1000 - ايجاد زمينه همكارى ساترا با گروه هاى علمى و پژوهشى كشور

ايجاد زمينه همكارى ساترا با گروه هاى علمى و پژوهشى كشور

عصر ديروز، دفتر مطالعات تنظيم گرى ساترا با مراکز و گروه ‌های علمی و پژوهشی کشور، جهت تبادل اطلاعات و ایجاد زمینه ‌های همکاری، نشستى را برگزار كرد. در اين نشست، ضمن آشنایی با سوابق، ... ادامه مطلب