محمد رسول نوری مهربانی

IMG 0048 600x1000 - سلسله جلسات ايجاد زمينه همكارى ساترا با گروه هاى علمى و پژوهشى كشور

سلسله جلسات ايجاد زمينه همكارى ساترا با گروه هاى علمى و پژوهشى كشور

به گزارش روابط عمومى ساترا؛ شنبه و دوشنبه هفته جارى، دفتر مطالعات تنظيم گرى ساترا با مراکز و گروه ‌های علمی و پژوهشی کشور، جهت تبادل اطلاعات و ایجاد زمینه ‌های همکاری، نشستى را برگزار ... ادامه مطلب
IMG 9857 600x1000 - ايجاد زمينه همكارى ساترا با گروه هاى علمى و پژوهشى كشور

ايجاد زمينه همكارى ساترا با گروه هاى علمى و پژوهشى كشور

عصر ديروز، دفتر مطالعات تنظيم گرى ساترا با مراکز و گروه ‌های علمی و پژوهشی کشور، جهت تبادل اطلاعات و ایجاد زمینه ‌های همکاری، نشستى را برگزار كرد. در اين نشست، ضمن آشنایی با سوابق، ... ادامه مطلب