ايجاد زمينه همكارى ساترا با گروه هاى علمى و پژوهشى كشور

IMG 9857 - ايجاد زمينه همكارى ساترا با گروه هاى علمى و پژوهشى كشور

عصر ديروز، دفتر مطالعات تنظيم گرى ساترا با مراکز و گروه ‌های علمی و پژوهشی کشور، جهت تبادل اطلاعات و ایجاد زمینه ‌های همکاری، نشستى را برگزار كرد.
در اين نشست، ضمن آشنایی با سوابق، زمینه ‌ها و ظرفیت ‌های یکدیگر، جهت تعامل هرچه بیشتر واحدهای ساترا با اين مراكز و توسعه همکاری ‌های علمی، ارتقای عملکرد دانش ‌محور ساترا و بهره‌ گیری از ظرفیت علمی کشور، بحث و گفت و گو شد.
قرار است اين نشست بصورت سلسله اى برگزار شود و ساترا بستر مناسبى را براى تعامل هرچه بهتر با گروه هاى دانش محور فراهم نمايد.
گفتنى است در اين نشست صميمانه، دکتر سید حبیب الله طباطبائیان رئیس پژوهشگاه مطالعات فناوری ریاست جمهوری، دکتر محمود فردوسی ‌زاده رئیس پژوهشکده علوم و فناوری ‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، و امیرحسین خان‌ احمدی مدیر گروه پژوهشی پژوها به دعوت حمزه اميرى مدير مطالعات تنظيم گرى ساترا حضور داشتند.

اخبارعمومیمصاحبه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.