اطلاعیه ها

نهادهای حاکمیتی باید به همگرایی برسند

12 آذر بود که رییس سازمان صداوسیما در حکمی دکتر سیدصادق امامیان را به سمت معاون رییس سازمان صداوسیما و رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی منصوب کرد. سیدصادق امامیان دارای مدرک دکترای سیاستگذاری عمومی از دانشگاه ادینبورگ انگلستان، مدیر اندیشکده حکمرانی در پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف و عضو بنیاد ملی نخبگان کشور است.

رسانه های دارای مجوز